Grundejerforeningen Blåvand Nord

Fakta om Blåvand Nord

Grundejerforeningen Blåvand Nord er en aktiv grundejerforening der dækker et stort område nord for Blåvandvej, fra man kører ind i Oksby og næsten ud til Blåvand Kro, grænsende op til skydeterrænet. For tiden er der 451 grundejere i foreningen.


Grundejerforeningen Blåvand Nord foretager:

  • vedligeholdelse af områdets ca. 8,5 km veje,
  • vedligeholdelse og oprensning af områdets ca. 1 km afvandingsgrøfter,
  • vedligeholdelse af områdets fællesarealer,
  • vedligeholdelse af områdets etablerede stier,
  • samt etablering af nye stier.

Grundejerforeningen holder generalforsamling hvert år påskelørdag eftermiddag.
Kontingentet til foreningen er for tiden 400 kr./år og opkræves en gang om året af Varde kommune.

Fra 01-01-2025 er kontingentet sat til 600 kr./år.